Rules

1. Đừng xin game trong chat
2. Đừng yêu cầu mod game trong chat
3. Không cãi nhau trong chat
4. Không spam trong chat
Đang tải...