Chat

Cấm sử dụng nút "báo cáo" trong bài chỉ để cảm ơn người đăng. Ai dùng sai mục đích band hết.
  1. There are currently no users chatting.
  1. 20/2/17 lúc 23:02
   Chat Bot: nguyensang is our newest member. Welcome!
   • 20/2/17 lúc 23:08
    Admin @ Admin: cái style bị lỗi bực vc
    • 20/2/17 lúc 23:08
     Admin @ Admin: {100}
     • 20/2/17 lúc 23:09
      Admin @ Admin: add style gốc thì mất thống kê
      • 20/2/17 lúc 23:09
       Admin @ Admin: vcl
      • 20/2/17 lúc 23:09
       Chat Bot: Ninja has joined the room.
       • 20/2/17 lúc 23:10
        Ninja @ Ninja: haiz. thì cài file mod vô r chơi
       • 20/2/17 lúc 23:10
        Chat Bot: CiEl92 is our newest member. Welcome!
        • 20/2/17 lúc 23:11
         Ninja @ Ninja:
         • 20/2/17 lúc 23:11
          Ninja @ Ninja: trắng xóa @@
          • 20/2/17 lúc 23:12
           Admin @ Admin: bực vc
           • 20/2/17 lúc 23:12
            Admin @ Admin: @@
            • 20/2/17 lúc 23:18
             Ninja @ Ninja: má wifi bị qá tải hay shao mak cứ vài chục phút lại mất kết nối internet
             • 20/2/17 lúc 23:19
              Admin @ Admin: đứt cáp
              • 20/2/17 lúc 23:19
               Admin @ Admin: ^^
               • 20/2/17 lúc 23:20
                Ninja @ Ninja: lần trước đâu bị đâu
                • 20/2/17 lúc 23:21
                 Ninja @ Ninja: hqa cũng đâu bị đâu
                 • 20/2/17 lúc 23:21
                  Ninja @ Ninja: bố khỉ thằng nào hack dc pas wifi
                  • 20/2/17 lúc 23:21
                   Ninja @ Ninja: ip lạ 1 đống nek @@
                   • 20/2/17 lúc 23:24
                    Admin @ Admin: đổi pass đi
                    • 20/2/17 lúc 23:25
                     Admin @ Admin: giờ add style nào đây {37}
                     • 20/2/17 lúc 23:29
                      Ninja @ Ninja: như shit
                      • 20/2/17 lúc 23:29
                       Ninja @ Ninja: {37}
                       • 20/2/17 lúc 23:30
                        Ninja @ Ninja: style nào cũng xấu ngang nhau
                       • 20/2/17 lúc 23:30
                        Chat Bot: Smartphone has joined the room.

                       You don't have the necessary permissions to use the chat.

                       Đang tải...